Joxelina

Joxelina

"Alltid med BarnAsinnEt i foKus"


Joxelina brinner för att skapa genuina möten i nuet.

Hon upplever att det är på så vis äkta glädje spirar.


Hon brukar med spänning och nyfikenhet mingla i folkvimlet på torgevent, famljedagar,

i läskiga väntrum och andra rum på sjukhus. 

Hon har också föreställningar på kulturhus, bibliotek, skolor och olika event.




Se info om föreställningar i kulturkatalogen på Kultur i Väst

Klicka på knapparna nedan så kommer du dit.